Tuesday, 21 March 2017

200(!): Meet The Artist: Ojisan Jake

Dziś poznacie kolejnego z moich internetowych Przyjaciół
Panie i Panowie, przed wami 
Ojisan Jake!

*klikajcie w linki! click the links!*

© Ojisan Jake


Nigdy się nie widzieliśmy osobiście, ale dzielimy wspólną pasję do fotografii (flickr i ipernity – będzie już 7 lat, albo i więcej ;-)). Jesteś nie tylko bardzo utalentowanym fotografem, ale również blogerem, artystą i przewodnikiem po Japonii. Jesteś też absolutnie cudowną osobą. Proszę opowiedz nam o tym, jak zaczęła się Twoja Japońska Przygoda? 
We've never met in person, but share the same passion for photography (flickr and ipernity experience for quite a while already - 7 years or something? ;-)). You are not only talented photographer, blogger, artist and tour guide in Japan but also a absolutely wonderful person. Please tell us about how your Japanese Adventure started?

Przeprowadziłem się do Japonii w 2000 roku, a powód jest całkiem prosty: podczas mojego pobytu w USA poznałem i poślubiłem Japonkę. Moja żona nie chciała mieszkać i żyć w Stanach, a ja nie chciałem wracać do Wielkiej Brytanii. I tak została nam Japonia. To nie było miejsce moich marzeń.
I moved to Japan in 2000, and the reason is actually quite simple, it's because I met and married a Japanese woman while I was living in the USA. She didn't want to live in the US and I didn't want to live in the UK, so that left Japan. It was not somewhere I had any dreams of visiting.

Uwielbiam Twoje zdjęcia! Seria zdjęć z pokrywami włazów technicznych w chodnikach jest moim absolutnym faworytem (-: kocham je wszystkie! Jak zostałeś fotografem? Co jest najbardziej interesujące do sfotografowania?
I love your shots! The manhole cover series is my absolute fave (-: and of course I love all of them! What was your way of becoming a photographer? What is the most interesting to photograph for you?

Aparatu zacząłem używać jako młody student sztuki. W późnych latach 70-tych odłożyłem aparat, bo zmęczyło mnie oglądanie wszystkiego przez obiektyw. Po przeprowadzce do Japonii znowu zacząłem fotografować. Wiele z moich obecnych zdjęć to dokumentacja... to zdjęcia, które mają zilustrować artykuły o Japonii, które piszę. A co lubię fotografować? To naprawdę trudno wytłumaczyć. Moje oko przyciągają pewne rzeczy... kompozycje światła i cienia, zwykle z jakimś elementem geometrycznym... te zdjęcia przypominają trochę obrazy, jakie kiedyś malowałem. Zdjęcia włazów to ten pierwszy rodzaj - towarzyszą artykułom, które piszę dla japanvisitor.com.
I started using a camera when I was a young art student. In the late 70's I put away the camera as I was tired of looking through a lens everywhere I went. I started again after moving to Japan. A lot of what I shoot nowadays is documentary.... photos to accompany the articles I write about Japan, but what I like to photograph is kind of hard to explain. My eye gravitates to certain things.... compositions of light and shadow usually with a geometric element.... those photos look like the kinds of paintings I used to do. The manhole covers are part of the first type of photos I take, those to accompany articles about Japan most of which get published on japanvisitor.com.

Twój blog zachwyca! Uwielbiam Twoje posty o pielgrzymkach do różnych świątyń i sposób, w jaki pokazujesz Japonię. Opowiedz jak planujesz swoje podróże i co jest najbardziej ekscytującego w odkrywaniu nieznanej Japonii?
Your blog is amazing! I absolutely adore your pilgrimages posts and the way you are showing Japan. Tell us a bit more about how you are planning your routes and what is the most exciting in discovering unknown Japan?

Na początku chodziłem po okolicy, by zarobić na życie. Chodzenie jest na tyle powolne, by można było przyswoić różnorodność widoków, dźwięków, zapachów itd. No i rozmowy z napotkanymi po drodze ludźmi, rzecz jasna. Odkryłem, że lokalne świątynie/kapliczki często mają bogatą historię i własne legendy, no i tak zacząłem planować wyprawy od świątyni do świątyni. Ostatecznie odkryłem wiele starożytnych tras pielgrzymek na terenie całej Japonii, niektóre z nich są wciąż popularne. Konkretna trasa pielgrzymkowa nadaje mej pieszej podróży strukturę, no i oznacza mniej nagabywań ze strony policjantów.
I started walking around my local area as a way to earn about my new home. Walking is slow enough to take in the variety of sights, sounds, smells etc, and of course conversations with strangers met along the way. I discovered that local shrines often contained stories and legends and so began to plan routes that went from shrine to shrine. Eventually I came across the numerous ancient pilgrimage routes all across Japan, some of which are very popular still. An established pilgrimage route gives a structure to my walking, and also means less hassle from cops.

A teraz po prostu muszę spytać o maski... Są niesamowite! Wyobrażam sobie, że wykonanie takiej maski jest bardzo skomplikowane. Czy mógłbyś nam opowiedzieć o tym, jak powstaje taka maska? 
And now I just have to ask about masks... They are awesome! I imagine it's very difficult to make a mask, could you tell us why masks and how are they made? 

Kagura (神楽, かぐら - rozrywka bogów) to typ tradycyjnego teatru tańca sakralnego, który jest bardzo popularny w miejscu mojego zamieszkania. Nasz lokalny teatr kagura używa specyficznych masek, które mnie zafascynowały. Znalazłem nauczyciela i nauczyłem się całego procesu wytwarzania, ale nie zadowalała mnie japońska idea kopiowania mistrza, zatem zacząłem wprowadzać zmiany. Maska podstawowa zrobiona jest z gliny. Na tej bazie nakłada się warstwy z papier mache, ale używamy lokalnego papieru, który jest o wiele mocniejszy niż ten powstały z pulpy. Potem rozbija się glinę a nam zostaje lekka, ale mocna baza. A potem nakłada się na taką maskę, warstwa po warstwie, specjalny podkład zrobiony ze skorupek po ostrygach, który się potem maluje, piaskuje itd. Na koniec dodaje się pigment, zęby, włosy, rogi i tak dalej. Zrobienie jednej maski to trzy tygodnie, a czasem dłużej. Chciałbym mieć więcej czasu na pracę nad moimi maskami, ale uprawianie żywności, rąbanie drewna na opał i zarabianie pieniędzy zajmuje zbyt wiele czasu. 
Kagura is a traditional type of sacred dance-theatre, and in the area I live in its very very popular. Our local kagura also uses a unique style of mask and I became fascinated by them. I found a teacher and learned the process of making them but was not content with the Japanese way of purely copying your teacher so started to change the designs. The master mask is made of clay. On top of it you build up layers of what is essentially papier mache, but we use a local kind of paper that is much stronger than that made from pulp. Then the clay is smashed and you are left with a light, but strong base. Then layer upon layer of a kind of plaster made from oyster shells is painted on, sanded, painted etc. Finally pigment, teeth, hair, horns etc are added. A single mask can take three weeks or more to make. I wish I had more time to work on my masks, but growing food, chopping firewood, making money etc takes so much time.

Twoja żona, Yoko, także jest artystką :-) opowiesz nam o rzeczach, które tworzy?
Your wife, Yoko, is also an artist :-) could you tell us about the things she creates? 

Yoko jest kreatywna w każdym medium, które wybierze,ale głównie pracuje z tkaninami. Szyje ubrania, niektóre z nich noszę, ale teraz skoncentrowała się na torebkach. Te ze wzorami Ainu, czyli rdzennej ludności z północy Japonii, są najbardziej popularne.
Yoko can be creative in any medium she chooses, but mostly she works with fabric. She makes a lot of clothes, some I wear, but nowadays she is making a lot of bags. The ones she makes using designs from the Ainu, the native people of northern Japan, are the most popular.

Podróżujesz po całym świecie, czy istnieje jakakolwiek szansa, że z Yoko zawitasz do Polski? I co chciałbyś zobaczyć w moim kraju? :-)
You are travelling across the world, is there any chance for you and Yoko to visit Poland and what would you like to see here? :-)

Podróżowanie w obecnych czasach jest o wiele mniej zabawne niż w czasach mojej młodości. Prawie na pewno będziemy znowu w Europie, bo mam w Wielkiej Brytanii rodzinę i przyjaciół. Europa Centralna jest mi zupełnie nieznana, ale nie wykluczam wizyty. Jeśli bym dotarł, to na pewno zainteresuje mnie współczesna architektura oraz katedry. 
Travelling nowadays is a lot less fun than when I was younger. Almost certainly we will be back in Europe as I have family and friends in the UK. Central Europe is unknown to me, but I wouldn't rule out a visit. If I did I guess modern architecture and cathedrals and such would be attractive to me.

Dziękuję! To wielka przyjemność móc z Tobą porozmawiać i mam nadzieję, że pewnego dnia SPOTKAMY się osobiście!
Thank you! It's been a pleasure and I hope one day we WILL meet in person!

:-)

Tuesday, 14 March 2017

199 - miało być o czymś innym

ale tyle uszatek na raz to się nie godzi ;-)

To Wam opowiem, że jak tylko mogę, to latam do Dziewczyn na Szarotki i bardzo się cieszę, że mogę! Dzięki wielkie!

A ponieważ mam stresa i mój poziom frustracji oraz niezgody na syf wszelaki się niebezpiecznie zbliża do krytycznych poziomów, to włala - pocieszajka:


Na zdjęciu wściekle gryząca (no okazuje się, że wcale nie i robi się przyjemnie!) estońska wełna kolorystycznie idealnie dopasowana do Drzewka Szczęścia od Martvej Natury (o której to Martvej już nie raz było ;-))

Martva właśnie otwiera SKLEP internetowy, trzeba ją zmotywować i molestować, żeby otworzyła szybciej. Molestować najlepiej na fejsie.

Uściski!
Wasz Lenny

Monday, 6 March 2017

198 - how to make? HaHaHat with ears (Jak zrobić? Uszata czapka)

Greetings my foreign viewers! I've noticed a lot of visits from all around the world (especially USA ;-)) and I decided to make a tutorial for HaHaHat with ears.

It's easy! You need yarn (not very thin for ears must not be floppy!), circular needles (half a size smaller than you would normally use for the yarn) - or the other option: two yarns with the size of the needles for thinner one.

You need to measure your head and cast on (and please it's better to cast on less than more in this case!) 
for thinner yarns I will cast like 80-88 stitches, for bulkier ones (and bigger needles: 66-72)

Witajcie moi zagraniczni oglądacze! Zauważył człowiek wielki ruch na łączach (szczególnie z USA ;-)) i zdecydował zrobić tutka do uszatki.

To proste! Potrzebujecie włóczki (nie za cienkiej, bo uszy muszą sterczeć, a nie opadać!), druty z żyłką (pół rozmiaru mniejsze niż faktycznie używacie do takiej włóczki) - albo opcja inna: dwie włóczki o podobnym rozmiarze, z drutami, których użylibyście do tej cieńszej.

Teraz trzeba nabrać oczka (i zawsze w tym wypadku lepiej mniej, niż więcej!)
dla cieńszych włóczek nabieram 80-88 oczek, dla grubszych (i grubszych drutów: 66-72).

This is my HaHaHat, I used two yarns - thin acrylic and viscose. It obviously is PINK and looks a bit small, but:
1. it cannot be bigger! It needs to sit on your head tightly and produce "ears"
so after you join the round and make a tube - please, measure your head (forehead just above your brows to the top and add 1-2 cm, or 0,5 to 2/3 inch.) Mostly it's ca. 18-20 cm for an adult. My model - Leopold has rather small head ;-)

To moja uszatka. Zrobiona z 2 różnych włóczek - akrylu i wiskozy. Oczywiście jest RÓŻOWA i wygląda na za małą, ale:
1. nie może być większa! Musi ciasno siedzieć na głowie i wyprodukować "uszy" zatem jak już połączycie robótkę i zrobicie tubę - proszę zmierzcie głowę (zaczynamy od czoła tuż nad brwiami aż do czubka, dodając 1-2 cm do uzyskanego pomiaru). Zwykle dla dorosłego człowieka to jakieś 18-20 cm. Mój model - Leopold ma raczej małą główkę ;-)I use the hat itself - when I can grab the needles on the top of the head (with the hat on! - circular needles are a must! and much longer - preferably 80 cm long, I use magic loop method) when you can barely catch needles just to join them then you add one round and finish.


Ja do celów mierniczych używam samej czapki, jeśli wydaje mi się, że już, to zakładam na głowę i próbuję złapać druty na czubku głowy (druty z żyłką to mus, dłuższe niż normalnie do robienia na okrągło - zwykle około 80 cm, używam metody magic loop) jak się udaje złapać i nie ma za dużo ani za mało dzianiny, to dodajemy jedno okrążenie i zamykamy.

2. Now you are stitching the tube to get a rectangular shape.And... done :-)

2. Należy teraz zszyć brzegi tak, by powstał prostokąt. I... zrobione!


Do not be afraid, if you still don't know something just ask in the comment! I will answer!

Nie bójcie się, jeśli coś jest niezrozumiałe, to pytajcie w komentarzach, zawsze odpowiem!I made this poster:
Taki plakacik się zrobiło:
and will use it again this Wednesday on Women's Strike
so if you are in Warszawa, please join us! :-)

i się użyje ponownie w środę na Strajku Kobiet
więc jeśli jesteście w Warszawie, proszę dołączcie do nas!